Deriş Bilgi Güvenliği Politikası

Yazdır

DERİŞ çatısı altında faaliyet gösteren;

Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

Deriş Avukatlık Ortaklığı

ADER Bilgisayar Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

olarak

  • İş sürekliliği ve bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmeyi, izlemeyi ve sistematik bir şekilde yönetmeyi
  • Bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almayı
  • Bilgi güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata uyum sağlamayı
  • Tüm çalışanlarda bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini ISO 27001 standartı doğrultusunda yapılandırmayı, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi

taahhüt ederiz.

DERİŞ Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.

adına  M. N. Aydın Deriş

Deriş Avukatlık Ortaklığı

adına  N. Serra Coral

ADER Bilgisayar Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

adına  Emre Kerim Yardımcı