Emre Kerim Yardımcı
Kıdemli Ortak Avukat

Emre Kerim Yardımcı

Deriş’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Hem ülke çapında hem de uluslararası arenada oldukça deneyimli ve saygıdeğer bir fikri mülkiyet hakları vekilidir. İngilizce ve Fransızca dillerini akıcı düzeyde konuşmakta ve yazmaktadır. Uluslararası deneyimini geniş çaplı iletişim ağı ile de tamamlanmaktadır.

Fikri mülkiyet davalarına, karmaşık mahkeme işlemlerine ve portföy yönetimine yenilikçi yaklaşımı, Deriş’i Fikri Mülkiyet alanında üst düzey,  ileri görüşlü bir hukuk firması haline gelmesine yardımcı olmuştur. Aynı zamanda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Usulleri (UDRP) alanında da aktif bir hakemdir.

Cenevre Üniversitesinden mezun olduktan sonra bilgi birikimini, Türkiye’de ve global olarak fikri mülkiyet varlıklarının tesisi, lisanslanması, alınması ve kullanımı konularına yoğunlaştırmıştır.

Katkılar ve önemli olaylar

 • Marka reklam ajansı MARKA tarafından düzenlenen jenerik üst düzey alanlar (gTLDs) ve ileride karşılaşılacak zorluklar başlıklı 14. Uluslararası Konferansında konuk konuşmacı
 • 2014 yılından bu yana 20’den fazla karar ile Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Usulleri (UDRP) panel katılımcısı
 • Managing IP’nin IP Yıldızları El Kitabı’nda yer verildi, 2014, 2015 ve 2016
 • Takibat ve strateji alanında World Trademak Reviews’in WTR 1000 – Dünyanın Önde Gelen Marka Profesyonelleri sıralamasında yer almıştır, 2014

Nitelikleri

 • Kayıtlı Türk Patent ve Marka Vekili
 • Uluslarrarası Fikri Mülkiyeti Koruma Derneği (AIPPI) üyesi
 • Türkiye AIPPI üyesi
 • Uluslararası Marka Derneği (INTA) üyesi
 • 2014 yılından bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Usulleri (UDRP) hakem
 • İş İdaresi Lisansı (Finans alanında yardımcı lisans), Cenevre Üniversitesi (H.E.C.) İsviçre, 1999
 • Hukuk Lisansı, Cenevre Üniversitesi, İsviçre, 2002
 • Marka ve Patent Vekili, 2003
 • İstanbul Barosu üyesi, 2009