Mehmet Nazım Aydın Deriş
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Nazım Aydın Deriş

Avrupa Patent Vekili, Kayıtlı Türk Patent ve Marka Vekili, INTA, Les Marques, PTMG, EPI, LES/İtalya ve AIPPI üyesidir, aynı zamanda 2007'de Türk Ulusal Grubu'nun kurulmasından itibaren 2010 Kasım'ına kadar olan iki dönemlik süreçte AIPPI Türk Ulusal Grubu'nun Başkanlığını yapmıştır.

1993'ten bu yana yıllık olarak, markalar ve haksız rekabet alanlarında Türk mahkeme kararlarının bir özetini, INTA'nın yayını "Annual Review"da yayınlanmak üzere hazırlamaktadır.

Haziran 1968'de, Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden birincilikle mezun olan M. N. Aydın Deriş, 1971 yılında firmaya katılmıştır. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca dillerini çok iyi bilmektedir ve Yunanca konuşabilmektedir. Yabancı ve Türk müvekkiller adına ihtilaflı, ihtilafsız ve sözleşmesel konularda, sınır önlemleri hususlarında, Türkiye'de ve yurt dışındaki sınai/fikri mülkiyet haklarının tescili/yenilemesi, lisansı ve savunmasında bir avukat ve yasal vekil olarak görev yapmaktadır.

1980'lerin başından bu yana, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde patent, ticari marka, tasarım ve coğrafi işaretler ile ilgili yeni yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak için organize edilmiş farklı komisyonların aktif üyesidir ve komisyonlara sunulmak üzere çeşitli konular hakkında araştırmalar hazırlamıştır. Komisyonların hazırladıkları taslaklar, o zamanın yürürlükteki patent ve marka kanunlarını fesheden ve yerini alan patentler, ticari markalar, tasarımlar ve coğrafi işaretler hakkındaki şu anda yürürlükte olan bir kanun hükmünde kararname serisi olarak 27 Haziran 1995'te hayata geçirilmiştir.

Dünya çapındaki sınai mülkiyet haklarının takibi, yönetimi, izlenmesi ve araştırması için bir mülkiyet yazılımını tasarlamış, geliştirmiş ve uygulamıştır.