Alan Adı Uyuşmazlıkları

Deriş; uluslar arası alanda UDRP kuralları kapsamında WIPO nezdindeki uyuşmazlıklarda ve yerel alanda Nic.tr(“.tr” Alan Adları) kapsamındaki uyuşmazlıklarda geniş bir deneyime sahiptir. Aynı zamanda, INTA ICANN Komitesi’nin aktif bir üyesi de olan Deriş, yeni gTLD prosedürleri hakkında Türkiye’de farkındalık oluşturmak için çalışmalar da yapmaktadır.

Deriş alan adı korumasını fikri mülkiyet stratejisinin önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu strateji kapsamında, devam eden ihlalleri önlemek amacıyla fikri mülkiyet davalarında birçok tedbir kararı almıştır. Alan adı uyuşmazlıkları, aynı zamanda WIPO nezdinde uzlaşmacı/hakem olarak da görev alan ortağımız E. Kerim Yardımcı tarafından yürütülmektedir.

Hizmetlerimiz

  • ServicesHer türlü alan adı davası
  • ServicesUyuşmazlık çözümü (sulh görüşmeleri ve UDRP)
  • ServicesDue diligence
  • ServicesTescil stratejisi oluşturma
  • Servicesİhlal halindeki üçüncü kişi alan adlarına itiraz