Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Koruması alanındaki yasal düzenlemelerin dinamik gelişimine paralel olarak Deriş'in bu alandaki uygulamaları da gün geçtikçe gelişmektedir. Ekibimiz uyumluluk konusundaki hukuki uzmanlığını teknik bilgiyle desteklemekte ve olası veri uyuşmazlıklarının önlenebilmesi için proaktif çözümler üretmektedir.