Marka Hukuku

Deriş, Türkiye genelinde, Marka Hukuku konusunda en geniş avukat/vekil ekibine sahip bürolardandır. Ekip, başta marka hakkına tecavüz, hükümsüzlük, iptal, menfi tespit davaları ile haksız rekabet davaları olmak üzere, Marka Hukuku konusunda her nevi davayı takip ve temsil konusunda derin bir birikime sahiptir. Ekibimiz; marka hukuku alanında bir çok yerleşik içtihadın oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bunlardan bazıları; Türkiye’de kullanılmayan tanınmış markaların koruması, 3D markaların tescili ve korunması, renk markasının tescili ve korunmasına dair ilk dava, marka lisans sözleşmesi ihlali davasında bugüne kadar en yüksek tazminat miktarına ulaşmış olmak dahil, Ayrıca, ekibimizin Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptali davalarındaki tecrübesi oldukça eskiye giden, köklü bir geçmişe dayanmaktadır.

Ekibimizin en önemli farklarından biri, Marka Vekillerinden destek alıyor oluşudur Dahası dava ve tescil işlemleri konusundaki geniş kapsamlı ve uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile uzmanlığımız sayesinde, müvekkillerimize eksiksiz bir hizmet sunma imkânını yakalamaktayız.

Bu tecrübe ve bilgi birikimi sinerjisi, dava ekibimizin ilerleyen zamanlarda oluşabilecek eksiklikleri veya aksaklıkları çok önceden tespit etmesine yardımcı olmaktadır. Böylece, marka haklarının icrası konusunda müvekkillerimize hem koruma stratejisine uygun olan, hem de ticari çıkarlara uygun çözümler getirebiliyoruz.

Hizmetlerimiz

 • ServicesHer nevi Fikri Mülkiyet davalarının takibi
 • Services3. Kişilerin ihlal oluşturan eylemlerine karşı ihtarname gönderilmesi işlemleri
 • ServicesAlternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (sulh görüşmeleri ve sözleşmeleri, arabuluculuk ve tahkim) 
 • ServicesFikri Mülkiyet haklarının korunması ve icrası  
 • ServicesFikri Mülkiyet haklarının gümrükler ve sınırlarda korunması ve alıkoyma işlemleri
 • ServicesDue diligence
 • ServicesHer nevi Fikri Mülkiyet sözleşmesinin hazırlanması (lisan, devir, birlikte var olma “co-existance” sözleşmeleri, muvafakatname mektuplarının hazırlanması)
 • ServicesMarka başvuru ve tescil koruma stratejilerinin belirlenmesi ve icrası
 • ServicesFikri Mülkiyet Portföyünün yönetimi hizmetleri
 • Services3. Kişiler adına dosyalanan başvurulara karşı yayına itiraz dilekçelerinin hazırlanması
 • ServicesTürk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı itiraz dilekçelerinin hazırlanması 
 • ServicesAraştırma hizmetleri ve tescil edilebilirlik konusunda hukuki görüşlerin hazırlanması 
 • ServicesBülten takibi
 • ServicesStatü değişikliklerinin sicile yansıtılması işlemleri (devir, birleşme, ticari unvan değişiklikleri, adres değişikliği vb. ) 
 • ServicesFikri Mülkiyet Haklarının korunması ve muhafazası işlemleri 
 • ServicesYeminli beyanların hazırlanması 
 • ServicesTanınmış marka başvurularının hazırlanması ve delillerin toplanması
 • ServicesPiyasa araştırmalarının yapılması ve takibi
 • ServicesÇevrimiçi noter tespiti işlemleri 
 • ServicesWIPO nezdinde alan adlarının iptali/devri işlemleri 
 • ServicesNic.TR nezdinde alan adlarının tescili ve iptali işlemleri