Patent Hukuku

Deriş, fikri mülkiyet hakları arasında bilimsel ve teknik bir buluşun korunmasını sağlayan patent ve faydalı model tescillerinin korunmasında hizmet vermektedir. Deriş, fikri mülkiyet alanında sektörel ve hukuki bilgi birikimi ile müvekkillerine dava ve dava dışı hukuki enstrümanlarla patent ve faydalı model haklarının korunması ve ihlallere karşı ileri sürülmesi konusunda destek vermektedir.

Deriş’in ihlal, hükümsüzlük, menfi tespit ve haksız rekabet davalarında hizmet veren ve Avrupa Patent Vekillerinden oluşan güçlü bir teknik kadrosu bulunmaktadır. Teknik bilginin dava tecrübesi ile bir araya getirilmesiyle müvekkillerimiz önemli Pazar stratejilerini şekillendirerek bu stratejilerine yön vermektedirler.

Deriş, müvekkillerini temsil ettiği, çok uluslu ve teknik bir kompleksiteye sahip olan patent davalarında müvekkillerinin pazar payında önemli sonuçlar doğurabilecek neticeler almıştır. Bunun yanı sıra, müvekkillerine patent teknolojilerinin pazarda korunmasını ve lisanslanmasını sağlayan lisanslama programları sonucunda pazarın %90’ının lisanslanmasını sağlamıştır.

Patent ve faydalı model haklarının tescil edilirken ve tescil edildikten sonra gerek mahkemeler nezdinde gerekse gümrükler, bakanlıklar ve TPMK gibi resmi otoriteler nezdinde tanınması ihlallere karşı önlemler almak için önem arz etmektedir. Deriş’in patent davaları ekibi, tasarım haklarını da önemli bir fikri mülkiyet değeri olarak görmektedir. Deriş özellikle yedek parçaların korunması ve ihlallere karşı ileri sürülmesinde önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Hizmetlerimiz

 • ServicesPatent davaları
 • ServicesAlternatif uyuşmazlık çözüm yolları (sulh görüşmeleri, arabuluculuk ve tahkim)
 • ServicesFikri Mülkiyet haklarının korunması ve ihlallere karşı ileri sürülmesi için programlar
 • ServicesGümrükler nezdinde Fikri Mülkiyet Haklarının korunması programlarının oluşturulup yürütülmesi
 • ServicesFikri mülkiyet portföylerinin incelenmesi
 • ServicesSözleşmelerin hazırlanması (lisans anlaşmaları, devir anlaşmaları, muvafakatname ve birlikte var olma sözleşmesi)
 • ServicesBaşvuru ve tescil stratejilerinin geliştirilmesi ve takibi
 • ServicesFikri Mülkiyet Portföyü yönetimi hizmetleri
 • ServicesÜçüncü kişilerin başvurularına karşı itiraz
 • ServicesTürk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı itiraz
 • ServicesMarkaların tescil edilebilirliklerinin değerlendirilmesi ve görüşlerin sunulması
 • ServicesTürk Patent ve Marka Kurumu başvuru bülteni takip hizmeti
 • ServicesTescil değişikliklerinin kaydı (devir, birleşme, ticaret unvanı, adres v.s.)