Yurtdışı Dava ve Danışmanlık Hizmetleri

Türk Ticaret Kanunu, haksız rekabetin engellenmesi amacıyla tescille koruma altına alınmamış fikri ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında da muhtelif hükümler içermektedir. Deriş haksız rekabet kaynaklı ihtilaflarda ceza davaları dahil her türlü hukuki destek ve danışmanlığı sağlamaktadır.