Covid-19
Güncellemeleri

Avukatlar Soruşturma Dosyalarındaki Evraklara UYAP Üzerinden Ulaşabilecek

Avukatlar Soruşturma Dosyalarındaki Evraklara UYAP Üzerinden Ulaşabilecek

Yazdır

Avukatların soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgelere Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden erişimine olanak sağlayan uygulama 5 Nisan itibariyle başladı.

Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği’nin talebi üzerine, avukatların sadece fiziki olarak ulaşabildikleri soruşturma dosyaları kapsamında yer alan bilgi ve belgelere UYAP üzerinden erişebilmelerine imkân sağlayan uygulamayı 5 Nisan Avukatlar Günü’nde başlattı. 

Yeni uygulamaya kapsamında artık avukatlar, vekili veya müdafii oldukları soruşturma dosyalarıyla ilgili “soruşturma dosyası inceleme” taleplerini “UYAP Avukat Portal” üzerinden gönderebilecekler. Cumhuriyet Savcısı’nın talebin incelenmesi için 15 günlük süresi olacak. Talebin Cumhuriyet Savcısı tarafından onaylanması üzerine izin verilen evraklar UYAP üzerinden avukatların erişimine sunulacak. Talebin reddedilmesi ise ancak gerekçelendirilerek mümkün olabilecek ve Cumhuriyet Savcısı’nın gerekçesine UYAP üzerinden ulaşılabilecek. Talebin reddine karşı itiraz yolunun açık olup olmadığı hususunda ise şu aşamada net bir uygulama bulunmamakta. Ancak 15 günlük inceleme süresinin sonunda gerekçenin incelenmesi ile birlikte UYAP üzerinden tekrardan soruşturma dosyasına erişim talep edilebilecek. 

UYAP üzerinden yapılabilen işlemlerin kapsamının genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bununla birlikte, Türkiye Barolar Birliği’nin Avukatların ve vatandaşların dosyalara erişiminin kolaylaştırılmasını sağlama amacı ile Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğu talep doğrultusunda, Adalet Bakanlığı tarafından UYAP üzerinden yapılan işlemlerin kapsamının genişletilmesi için çalışmalar sürdürülmekte.

Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Barolar Birliği’ne gönderdiği 10 Mart tarihli yazıda, avukatların vekil veya müdafi oldukları soruşturma dosyalarında “Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karara İtiraz Dilekçesi”, “Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz Dilekçesi”, “İdari Yaptırım Kararına İtiraz Dilekçesi” evraklarının da dosya numarası girilmek suretiyle doğrudan ilgili dosyasına gönderilebilmesi için de çalışmalara başlandığı ifade ediliyor.

Fiziki olarak soruşturma dosyalarının takibinin zorlaştığı bu dönemde dosyalara erişimin UYAP üzerinden mümkün kılınması ve bunun hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi büyük önem taşımakta. Ayrıca bu yeni uygulama, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle yargıda yaşanabilecek aksaklıkların engellenmesi ve salgın hastalığın yayılmasının önüne geçmekte kritik bir önlem olmuştur. Soruşturma dosyalarının taraflar açısından hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, mevcut dönemde getirilen bu yeni uygulamanın kalıcı hale gelmesinin de son derece yararlı ve efektif bir uygulama olacağı görüşündeyiz.