Verbis’e Kayıt Olunması İçin Son Gün 31 Aralık 2021’e Uzatıldı

Verbis’e Kayıt Olunması İçin Son Gün 31 Aralık 2021’e Uzatıldı

Yazdır

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 11 Mart 2021 tarihinde yayımladığı duyuru ile zorunlu VERBIS kaydı süresini 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Bu duyuru ile VERBIS kaydı için son gün 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiş oldu.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) m.16 kapsamında kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, veri işleme sürecine başlanmadan önce VERBIS’e kayıt yaptırması zorunludur.

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) nedir?

Kurum tarafından ifade edildiği şekliyle VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

VERBİS kaydı için hangi bilgiler gerekmektedir?

  • VERBİS’e kaydın tamamlanması için, veri sorumlularının asgari olarak aşağıda sayılan bilgileri sağlaması gerekmektedir:
  • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
  • Veri işlemenin amacı
  • Veri ilgilileri ve veri ilgilisi gruplar ile veri kategorilerine yönelik açıklamalar
  • Verinin paylaşılacağı kişiler ile bu kişi gruplarına ilişkin bilgi
  • Yurtdışına aktarılabileceği ön görülen kişisel veriler
  • Kişisel verilerin korunması için alınan önlemler
  • Veri işleme amacı için gereken en uzun zaman