Kişisel Verileri Koruma Kurulu: COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu: COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Yazdır

COVID 19 PCR Test Result and Vaccine Information Applications

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘‘Kurul’’), COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi paylaşım taleplerine ilişkin 28.09.2021 tarihli ve 2021/980 sayılı kararı verdi.

Kurul’a yapılan başvurular, PCR testi ve/veya aşı bilgisi taleplerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkindir. Yapılan bu başvurular kapsamında konunun ülke genelinde gerçekleştirilecek yaygın bir uygulamaya inhisar edeceği dikkate alınarak, Kurul Kanun kapsamında bir değerlendirme yapmış ve bu değerlendirmenin resmi internet sitesinde yayınlanmasına karar vermiştir.

Duyuruda özetle;

  • “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi” halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenmiş olduğu,
  • Salgın hastalık gibi kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin de Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
  • Covid-19 salgınının dünya çapındaki gerek sağlık gerek sosyal hayat gerek ekonomi üzerindeki etkileri dikkate alındığında, bu salgınla mücadele kapsamında aşı durumu ve PCR test sonucu gibi Covid-19’a ilişkin kişisel sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla işlenmesi gerekliliğinin ortaya çıkması kaçınılmaz olduğu,

belirtilmiştir ve bu kapsamda Kurul, Covid-19 PCR Test sonucu ve/veya Aşı bilgisinin:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler kapsamında işlenmesi durumunda (Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca) Kanun hükümlerinin uygulanmayacağını,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler dışında kalan veya bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında olacağını duyurmuştur.

 

Yazar: Alara Biber