Tarihçe

Celal Derviş Deriş, üç kuşak geriye giden avukatlık bürosunu 1912 senesinde İstanbul’da kurdu. Esas olarak ticaret hukuku ile ilgili konularda faaliyet gösteren büro, yıllar içinde fikri ve sınaî mülkiyet hukukunda özelleşerek bu alanın gelişmesine öncülük etti. Etem Derviş Deriş (Celal Deriş’in oğlu), haksız rekabet ve sınaî mülkiyet alanlarında uzmanlaşıp bu uygulamaları II. Dünya Savaşı sonrasında daha da geliştirdi. Nihayet 1959 senesinde, Etem Derviş Deriş tarafından fikri ve sınai mülkiyet alanında hizmet vermek üzere Deriş Patent ve Marka Acentalığı kuruldu.

Etem Derviş Deriş’in oğlu M.N. Aydın Deriş, Haziran 1968 tarihinde Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Temmuz 1971 tarihinde firmaya katıldı. 1980’li yılların başından itibaren Türkiye’de fikri ve sınaî haklar konusunun yerleşmesinde ve gelişiminde önemli rol oynayan kurul ve komisyonlarda yer alarak patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler alanlarında yeni mevzuatın hazırlanmasına aktif olarak katkıda bulundu. Fikri ve sınai mülkiyet alanının gelişimini desteklemek üzere Türkiye’de kurulan Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği’nin (AIPPI Ulusal Grup) kurucu başkanı olarak görev aldı.

M.N. Aydın Deriş’in yeğenleri N. Serra Coral ve Kerim Yardımcı, fikri mülkiyet haklarına bağlı aile geleneğini 4. kuşağa taşımaktadırlar.

2010 yılında Avukatlık Ortaklığı'na dönüşen firmamız, 5 çalışan ve 2 avukattan oluşan küçük bir teşebbüsten; bugün avukatları, Avrupa patent vekilleri, marka, patent ve tasarım vekillerini de kapsayan 90 kişiyi aşkın kadrosuyla uluslar arası ödüller kazanan bir firmaya dönüşmüştür. Bugün Deriş; Türk Fikri Mülkiyet Hukukunun oluşmasında lider rol üstlenmiş ve uluslararası alanda tanınan, Türkiye’nin en büyük fikri mülkiyet hukuk bürolarından biridir.

Zaman Tüneli

1912

Celal Derviş Deriş Hukuk Bürosu kuruldu.

1912

1951

Ethem Deriş, 2. kuşak olarak büroya katıldı ve büro fikri sınai haklarda uzmanlaştı.

1959

Etem Deriş tarafından Deriş Patent ve Marka Acenteliği kuruldu.

1959

1971

Aydın Deriş, 3. kuşak olarak derişe katıldı.

1994

Serra Coral, 4. kuşak olarak Deriş'e katıldı.

1994

1995

Ethem ve Aydın Deriş, AB uyum projesi kapsamında, Türkiye'de Fikri Mülkiyet Mevzuatının şekillenmesinde katkıda bulundular.

2002

Kerim Yardımcı, 4. kuşak olarak Deriş'e katıldı

2002